This Surround Soundbar Blew Me Away Nakamichi Dragon 11 4 6